Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Glassman triathlon team Teplice z.s., IČ: 660 90 661, se sídlem
K zámečku 63, 415 10 Teplice - Sobědruhy, do spolkového rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. ledna 2014, oddíl L, vložka 2530.

Glassman triathlon team Teplice z.s. nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Glassman triathlon team Teplice z.s. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Zdroje a účel zpracování

Glassman triathlon team Teplice z.s. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (uživatelů) prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, a to pouze po uděleném souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Glassman triathlon team Teplice z.s. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: triathlon@speglass.cz


V Teplicích dne 1. 8. 2019

Nenašli jste, co jste hledali? Neváhejte se na nás obrátit!

Velice rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše dotazy.